شرایط کنسلی و تغییر تاریخ پروازهای  استانبول  هواپیمایی ترکیشهزینه کنسلی بلیت تا ساعت 12 دو روز قبل از پرواز هر سگمنت:      100$ دلار

هزینه  تغییر تاریخ بلیت تا ساعت 12 دو روز قبل از پرواز هر سگمنت :  50$ دلارازساعت 12 دو روز قبل از پرواز به بعد بلیت غیر قابل کنسلی و تغییر تاریخ
می باشد لطفا کلیه درخواست ها به شماره واتس آپ 09031238808 ارسال گرددسایر اعلانات