راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران (امام خميني) به * نجف
چهارشنبه 20 آذر 1,347,000
یکشنبه 24 آذر 1,347,000
یکشنبه 1 دی 892,000
دوشنبه 2 دی 892,000
چهارشنبه 4 دی 892,000
شنبه 7 دی 892,000
یکشنبه 8 دی 892,000
دوشنبه 9 دی 892,000
چهارشنبه 11 دی 892,000
شنبه 14 دی 892,000
یکشنبه 15 دی 892,000
دوشنبه 16 دی 892,000