راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران (مهرآباد) به سنندج
شنبه 23 آذر 271,000
دوشنبه 25 آذر 222,000
سه شنبه 26 آذر 222,000
چهارشنبه 27 آذر 246,000
پنجشنبه 28 آذر 311,000
جمعه 29 آذر 279,000
شنبه 30 آذر 246,000
دوشنبه 2 دی 271,000
سه شنبه 3 دی 271,000
چهارشنبه 4 دی 295,000
پنجشنبه 5 دی 311,000
جمعه 6 دی 343,000
شنبه 7 دی 222,000
دوشنبه 9 دی 271,000
سه شنبه 10 دی 271,000
چهارشنبه 11 دی 295,000
پنجشنبه 12 دی 311,000
جمعه 13 دی 311,000
شنبه 14 دی 222,000
دوشنبه 16 دی 271,000
سه شنبه 17 دی 271,000
چهارشنبه 18 دی 295,000
پنجشنبه 19 دی 311,000
جمعه 20 دی 311,000
شنبه 21 دی 222,000